PRACTICĂ DE SPECIALITATE PENTRU PROGRAMELE DE MASTER D.F.B.A. ŞI D.A.F., SEMESTRUL I

Pentru colocviul de practică notarea se va realiza în următorul mod:

  • fie pe baza adeverinței de practică de specialitate însoțită de un scurt referat de maxim două pagini în care se vor prezenta succint principalele activități efectuate (ca urmare a parcurgerii unui stagiu de practică pe lângă orice instituție cu profil juridic, cabinet de avocat, societate de avocatură, cabinet notarial, birou de executare silită, poliție, parchet, instanțe de judecată, sau orice altă instituție, societate comercială ce are un departament/ birou juridic / jurist),
  • fie pe baza unui act procedural (pentru cei care nu pot obține o adeverință de practică).

În cazul adeverinței de practică:

  • nu este impus un model tipizat,
  • este necesar să se evidențieze efectuarea unui stagiu de practică pe parcursul semestrului I. Nu sunt acceptate stagii de practică efectuate anterior anului universitar 2022-2023,
  • Se va întocmi un scurt referat de maxim două pagini în care se vor prezenta succint principalele activități efectuate.

Pentru actul procedural:

  • puteți avea în vedere modelele disponibile pe portalul instanțelor de judecată: http://portal.just.ro/SitePages/ghid.aspx
  • puteți avea în vedere fie materia dreptului civil (și procesual civil), fie materia dreptului
    penal (și procesual penal);
  • vă puteți raporta la o situație ipotetică pentru a concretiza conținutul actului procedural.

Lect. univ. dr. av. Nedelcu Constantin
av. Dieac Bogdan