Program de lucru cu studentii

În data de 30 noiembrie, 1 și 2 decembrie 2022 nu se desfășoară activități didactice.
În data de 30 noiembrie și 1 decembrie 2022 departamentele administrative ale universității nu lucrează.
În data de 2 decembrie secretariatul Facultății de Drept (permanență) și casieria sunt deschise între orele
9:00 și 14:00.