Susţinere publică teză de Doctorat 28 septembrie 2021

UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREŞTI

 ANUNŢĂ:                                                                                                                        

În data de 28 septembrie 2021, ora 14.00, Amfiteatrul 1,  va avea loc susţinerea publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT , a următoarei teze de doctorat:

Gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe autor studenta-doctorand  

Marinescu Ana-Maria

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

  1. Prof. univ. dr. Mihai HOTCA, Rector, în calitate de preşedinte;
  2. Prof. univ. dr. Viorel ROȘ, conducător de doctorat;
  3. Prof. univ. dr. Adriana ALMĂȘAN, din cadrul Universităţii din București, membru specialist;
  4. Conf. univ. dr. Doru TRĂILĂ, din cadrul Universităţii din Bucureşti,  membru specialist;
  5. Conf. univ. dr. Vasile NEMEȘ, din cadrul Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti,  membru specialist.

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității “Nicolae Titulescu” din București, Calea Văcărești nr.185, sector 4.