Susţinere publică teză de Doctorat 29 septembrie 2021

UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREŞTI

                                                                                                    ANUNŢĂ:                                                                                                                     

În data de 29 septembrie 2021, ora 16.00, Amfiteatrul 1,  va avea loc susţinerea publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT , a următoarei teze de doctorat:

Competența Curții de Justiție a Uniunii Europene de a se pronunța cu titlu preliminar autor studenta-doctorand

Larion Iuliana-Mădălina

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

  1. Prof. univ. dr. Mihai HOTCA, Rector, în calitate de preşedinte;
  2. Prof. univ. dr. Augustin FUEREA, conducător de doctorat;
  3. Prof. univ. dr. Camelia TOADER, din cadrul Universităţii din București, membru specialist;
  4. Prof. univ. dr. Ștefan DEACONU, din cadrul Universităţii din Bucureşti,  membru specialist;
  5. Prof. univ. dr. Nicolae POPA, din cadrul Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti,  membru specialist.

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității “Nicolae Titulescu” din București, Calea Văcărești nr.185, sector 4.