Susţinere publică teză de Doctorat 25 septembrie 2021

UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREŞTI

                                                                                                    ANUNŢĂ:                                                                                                                     

În data de 25 septembrie 2021, ora 12.00, Amfiteatrul 1,  va avea loc susţinerea publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT , a următoarei teze de doctorat:

Dobândirea și pierderea drepturilor asupra mărcilor și asupra desenelor și modelelor industriale în dreptul Uniunii Europene autor studenta-doctorand  

Livădariu Andreea

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

  1. Conf. univ. dr. Bogdan MICU, Decan, în calitate de preşedinte;
  2. Prof. univ. dr. Viorel ROȘ, conducător de doctorat;
  3. Prof. univ. dr. Edmond Gabriel OLTEANU, din cadrul Universităţii din Craiova, membru specialist;
  4. Prof. univ. dr. Ștefan DEACONU, din cadrul Universităţii din Bucureşti,  membru specialist;
  5. Conf. univ. dr. Adrian CIRCA, din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu,  membru specialist.

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității “Nicolae Titulescu” din București, Calea Văcărești nr.185, sector 4.