Susţinere publică teză de Doctorat 13 Martie 2021

UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREŞTI ANUNŢĂ:

În data de 13 Martie 2021, ora 11.00, amfiteatrul A1,  va avea loc susţinerea publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT , a următoarei teze de doctorat:

Regulile penitenciare europene (2006) 2 şi impactul acestora asupra activităţii penitenciare“ autor studentul-doctorand  

Chiriţă Dorian

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

  1. Prof. univ. dr. Mihai HOTCA– preşedinte, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti
  2. Prof. univ. dr. Ioan CHIŞ – conducător de doctorat, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti
  3. Prof. univ. dr. Nicoleta HEGHEŞ – membru specialist, Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” din Bucureşti
  4. Conf. univ. dr. Victoria CRISTIEAN– membru specialist, Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”din Bucureşti
  5. Conf. univ. dr. Bogdan MICU – membru specialist,  Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității “Nicolae Titulescu” din București, Calea Văcărești nr.185, sector 4.