Susţinere publică teză de Doctorat 3 Aprilie 2021

UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREŞTI ANUNŢĂ:

În data de 03 aprilie 2021, ora 11.00, Amfiteatrul 1,  va avea loc susţinerea publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT , a următoarei teze de doctorat:

Ocrotirea vieţii de familie a persoanei lipsite de libertate autor studenta-doctorand  

Tudor Iulia (Popescu)

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

  1. Conf. univ. dr. Bogdan MICU– preşedinte, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti
  2. Prof. univ. dr. Ioan CHIŞ conducător de doctorat, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti
  3. Prof. univ. dr. Carmen PARASCHIV – membru specialist, Universitatea “Titu Maiorescu” din Bucureşti
  4. Prof. univ. dr. Georgeta GHEBREAmembru specialist, Universitatea din Bucureşti
  5. Conf. univ. dr. Mirela Gorunescu – membru specialist,  Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității “Nicolae Titulescu” din București, Calea Văcărești nr.185, sector 4.